Thiên Long Truyền Thuyết
Thien long Truyền Thuyết - Free Play Thien Long Bat Bo
   
  #
  Nhân vật
  Cs
  MP
  1
  xxXXxx
  219
  Tiêu Dao
  2
  LoNh
  185
  Võ Đang
  3
  LoLc
  130
  Nga My
  4
  LoT
  113
  Nga My
  5
  Loi
  112
  Cái Bang
  6
  LoNg
  110
  Nga My
  7
  LoTam
  108
  Võ Đang
  8
  HoaPhong
  95
  Tiêu Dao
  9
  HuuNghi
  94
  Nga My
  10
  ThuyAn
  71
  Nga My
  Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

TLBB Private